HMS og kvalitetssikring

Verktøy & Industri AS har en overordnet målsetning om å oppnå størst mulig verdiskapning for våre kunder gjennom totalkvalitet, effektiv leveranse og aktiv kundeorientering.

Målsetninger for HMS

 • Alle skal kjenne bedriftens rutiner og prosedyrer som gjelder helse, miljø og sikkerhet.
 • Vi skal være en trygg arbeidsplass hvor våre kunder og ansatte sin sikkerhet blir ivaretatt.
 • Vi skal ha et godt arbeidsmiljø, som medfører en lav turnover og gjør det attraktivt å søke jobb i vår bedrift.
 • Vi skal fremstå som en god og seriøs bedrift for våre kunder og ansatte med god service og kundebehandling.

Kvalitetsarbeid i bedriften

For at Verktøy & Industri AS skal kunne overleve i et presset marked med mange aktører er det essensielt at det er kvalitet i alle ledd. Kunden skal være sikker på at når produkter kjøpes hos oss er kvaliteten god og ikke minst så skal man føle seg trygg på at man får veiledning slik at produktet brukes i tråd med leverandørens ønsker og krav.

Verktøy & Industri AS er tilknyttet en rådgivningstjeneste med spisskompetanse på HMS&K som heter HMS365 AS. 

Våre overordnede målsetninger

 • Vår høye kvalitet skal være et konkurransefortrinn, som igjen skal sikre at Verktøy & Industri AS er og blir en foretrukken leverandør.
 • Vi skal identifisere kundens krav og behov slik at vi kan tilby den beste totalløsningen.
 • Våre leveranser skal skje i henhold til avtale, til rett tid, med riktig kvalitet.
 • Vi skal ha et effektivt system for forbedring og utvikling, som bidrar til økt kundeverdi og lønnsom drift.
 • Vårt kvalitetssystem skal bidra til å sikre at virksomheten tilfredsstiller krav og spesifikasjoner stilt av myndighetene, kunder – så vel som krav vi stiller til oss selv.
 • Vi skal følge opp både leverandører og samarbeidspartnere for å sikre at krav og retningslinjer blir ivaretatt.
 • Gjennom informasjon og opplæring skal vi sikre at samtlige som jobber i eller for Verktøy & Industri AS innehar høy kvalitets- og miljøbevissthet.

 

Ta kontakt med oss
– så får du det du trenger